Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00023

BECAUSE IT'S YOU

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket mangler særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge.