Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00102

BALTIC PIPE PROJECT (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om BALTIC PIPE PROJECT er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 4, 35, 37, 39 og 42. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.