29.06.2021

BAIE DES ANGES

VM 21/00059

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende som en geografisk stedsangivelse for varer i klasse 3, og om det mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket ikke kunne anses som beskrivende for et geografisk stedsnavn. Selv om BAIE DES ANGES er navnet på bukten ved den franske byen Nice, rent faktisk, kom Klagenemnda til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en stedsangivelse. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning for varene i klasse 3.