27.01.2023

BACTERIA SHIELD (komb.)

VM 22/00104

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket BACTERIA SHIELD er beskrivende og mangler særpreg for «plasters, materials for dressings» i klasse 5. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at teksten er beskrivende. Videre vil de figurative elementene oppfattes som en illustrasjon på at varene beskytter og er medisinske. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for alle varene i klasse 5. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.