16.12.2019

Axactor

VM 19/00084

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om AXACTOR er forvekselbart med klagers eldre registreringer som består av eller inneholder merkeelementet AXA. Klagenemnda tok utgangspunkt i klagers ordmerke AXA. Overlappende tjenester. Det eldre merket ble tatt opp i sin helhet, og var et iøynefallende element siden det utgjorde begynnelsen av det yngre merket og inneholder bokstaven X. Gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne elementet AXA i det yngre merket. Merkelikhet. Helhetlig sett foreligger det fare for forveksling. Klagen tas til følge, og registreringen av AXACTOR blir dermed å oppheve.