23.09.2021

ASSURE

VM 21/00081

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg, men fant i tillegg at merket er beskrivende for samtlige varer og tjenester. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.