29.09.2021

ASD

VM 21/00087

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om ordmerket ASD er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 7 og 12. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge.