15.12.2022

ARCTIC WATER

VM 21/00147

Varemerke. Administrativ overprøving. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Varemerkeregistrering nr. 206807 ARCTIC WATER settes til side som ugyldig fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32 på søknads- og registreringstidspunktet, jf. varemerkeloven (2010) § 35, jf. varemerkeloven (1961) § 13 første ledd. Steds- og artsangivende. Klagenemnda tilkjente sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.

Klagenemnda kom til at ARCTIC var kjent i 1998 og 2001 som en geografisk stedsangivelse for hav- og landområdene omkring Nordpolen mv. At det fantes mange, noe varierende definisjoner av Arktis, endrer ikke på dette. I alle fall deler av omsetningskretsen vil tro at mineralvannet har sin opprinnelse fra vannkilder i Arktis. Uansett om man vil tro dette eller ikke, vil ARCTIC fremkalle positive assosiasjoner og følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på varene. Siden ARCTIC assosieres med hav- og landområder med kaldt klima, iskaldt vann og ren is, er stedsangivelsen egnet til å oppfattes som en indikasjon på at mineralvannet er kaldt og friskt. Stedsangivelsen kan også påvirke forbrukernes valg i kjøpssituasjonen ved at varene assosieres til et sted som vekker de nevnte positive følelsene. Forbindelsen mellom varene og stedet er tilstrekkelig direkte og har ikke avledet karakter. Klart friholdelsesbehov for ARCTIC i relasjon til varene, fordi ARCTIC er en stedsangivelse med slik assosiasjonsevne at den gir «goodwill».