15.02.2024

ARC

VM 23/00123

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare mellom ordmerket ARC og ordmerket ARC EUROPE og det kombinerte merket ARC europe. Varene og tjenestene er likeartede, og det er sterk grad av kjennetegnslikhet. Felleselementet ARC har særpreg og er dominerende i de eldre merkene og er klagers merke sitt eneste element.