04.06.2021

% ARABICA (komb.)

VM 21/00040

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 30, og for enkelte tjenester i klasse 35 og 43. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer i klasse 30, og for kaffe-tilknyttede tjenester i klasse 35 og 43. Den grafiske utformingen tilfører ikke merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet delvis virkning i Norge.