20.09.2017

AMINOTEC

VM 17/00068

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket AMINOTEC er særpreget for varer i klasse 9 og 16. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene ved at disse enten er teknologiske varer relatert til aminosyrer eller publikasjoner som omhandler aminosyreteknologi. Klagenemnda kom således til samme resultatet som Patentstyret, men at merket i tillegg måtte nektes registrert for «magazines» og «newspapers» i klasse 16. Klagen ble forkastet.