28.04.2023

AMAZON FUSE

VM 22/00125

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket AMAZON FUSE er egnet til å forveksles med tre eldre merker som alle består at teksten FUSE. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare. Flere av varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 41, 42 og 45 er av identisk og lignende slag. Det distinktive felleselementet FUSE fører til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av AMAZON FUSE og FUSE. Klagen ble forkastet. Merket nektes registrering for flere av de aktuelle varene og tjenestene, men kan registreres for deler av varefortegnelsen i klasse 9, 35 og 45.