Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00100

AluCat

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 12. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige varer omfattet av utpekningen.