Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00079

ALUBOND (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket ALUBOND var i strid med klagers eldre registrering av ordmerket ALUCOBOND. Klagenemnda fant at ALUCOBOND var et svakt særpreget merke. Klager må da tåle at andre tilbydere legger seg svært nært uten at dette vil medføre et inngrep. Når det er de felles elementene i merkene som er lite distinktive, må vurderingen av forvekselbarhet fokusere på innvirkningen av de elementene der merkene kan adskilles, slik som de figurative elementer. Den figurative utformingen av bokstaven A i ALUBOND gjør merkene tilstrekkelig forskjellig til å avverge en risiko for forveksling etter § 4 første ledd. Klagen ble forkastet.