17.04.2023

ALLERGIKA (komb.)

VM 22/00111

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket ALLERGIKA er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 3, 5, 23 og 25. Klagenemnda kommer til at kjennetegnet ALLERGIKA ikke er direkte beskrivende og har tilstrekkelig distinktiv evne. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ALLERGIKA slik at det henspiller på allergi og allergimedisin, men at merkets meningsinnhold er tilstrekkelig vagt til at det ikke er direkte beskrivende, og at det vil feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket kan gis virkning for de aktuelle varene og tjenestene.