Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00051

AIWA

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket AIWA skulle slettes for varer i klasse 9 på grunn av manglende bruk. Klagenemnda kom i likhet med Patentstyret til at det ikke var dokumentert bruk av merket i den aktuelle tidsperioden, og at det heller ikke forelå rimelig grunn for unnlatelse av bruk. Klagen ble forkastet, og registreringen må slettes.