22.03.2024

AIMOW

VM 23/00119

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom det kombinerte merket AIMOW og klagers ordmerke iMow. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke ta feil av merkene eller tro det er en kommersiell forbindelse. Registreringen opprettholdes.