Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00196

AGRIFARM

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket AGRIFARM var forvekselbart med det tidligere registrerte ordmerket AGRI for varer i klasse 1 og 4. Klagenemnda har kommet til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne, og at det således foreligger fare for forveksling. Klagenemnda har særlig vektlagt at klagers merke tar opp i seg den eldre registreringen i sin helhet i innledningen av merket, og at registreringene gjelder for identiske og nært likeartede varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.