Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00040

Aerlox

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket AERLOX er forvekselbart med det eldre registrerte ordmerket AIRLOC. Klagenemnda har kommet til at det foreligger fare for forveksling og har særlig vektlagt at det foreligger vareslagsidentitet, og at merkene er tilnærmet fonetisk identiske. Det faktum at omsetningskretsen har et forhøyet oppmerksomhetsnivå endrer ikke på resultatet. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning.