25.05.2021

AdvancedImpact

VM 21/00036

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 7, 8 og 11. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge for samtlige varer.