04.04.2017

4x4²

VM 17/00020

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og annet ledd, jf. § 70 tredje ledd. Spørsmål om det kombinerte merket 4×42 er beskrivende og/eller særpreget for varer og tjenester i klasse 12. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som et matematisk uttrykk og ikke som en beskrivende angivelse av en egenskap ved varene. Selv om 4×4 isolert sett er uten varemerkerettslig særpreg fordi det er en generell betegnelse på et kjøretøy med firehjulstrekk, etterlater det aktuelle varemerket et annet helhetsinntrykk. Det opphøyde 2-taller gir en viss blikkfangereffekt og endrer helhetsinntrykket vesenet fra 4×4. Merket ble også ansett særpreget og klagen tatt til følge.