05.01.2023

4DX (komb.)

VM 22/00070

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket 4DX er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 20 og 41. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merketeksten 4DX som en beskrivende forkortelse. Det er heller ikke holdepunkter for at merket vil bli oppfattet som en generisk betegnelse på et kinoformat. Konklusjonen er dermed at merket har særpreg. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for varene og tjenestene i klasse 20 og 41.