16.05.2014

Zilkha Biomass Fuels - Cambi AS - Arbaflame AS

PAT 13/004

Patentrett. Patentloven § 2.
Fremstilling av trepellets fra trevirkemateriale. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor tidligere meddelt patent ble besluttet opprettholdt i endret form, etter administrativ overprøving. Klagenemnda kom til at ingen av de uselvstendige kravene i kombinasjon med krav 1 omfatter patenterbare elementer. Patentstyrets avgjørelse ble opphevet, og patentet kjent ugyldig.