02.05.2018

ZEG Power AS

PAT 18/00005

Patent. Avslag. Patentloven § 2 første ledd. Fremgangsmåte for bærekraftig energiproduksjon i et anlegg omfattende en fastoksid brenselcelle (SOFC). Klagenemnda fant at kravet til nyhet var tilfredsstilt, samt at en fagkyndig, med utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk, ikke ville forsøke den omsøkte fremgangsmåten med en rimelig forventning om å lykkes. Følgelig var også kravet til oppfinnelseshøyde oppfylt. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og klagen ble tatt til følge.