03.12.2021

West Drilling Products AS - MHWirth AS

PAT 19/00097

Patent. Adm. O. Patentloven §§ 8 og 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Den tekniske løsningen ble ikke ansett å oppfylle kravet til oppfinnelseshøyde, da nærmeste mothold ble ansett å fremvise de samme funksjoner og å operere i det vesentlige på samme måte. Det ville dermed være nærliggende for fagpersonen å forenkle systemet og inkorporere funksjoner som innebar en forenkling. Det ble tilkjent sakskostnader.