Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00145

Vosstech AS – TCO AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 2, 8 annet ledd tredje punktum og 19. Anordning for fjerning av en glassplugg, særlig for bruk i brønn, rør eller liknende. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagenemnda fant at oppfinnelsen var tilstrekkelig beskrevet og at patentkravene ikke var endret i strid med endringsadgangen, jf. hhv. § 8 og § 19 jf. § 13. Videre fant Klagenemnda at oppfinnelsen oppfylte kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde jf. § 2. Klagen førte på dette grunnlag ikke frem, og patentet ble opprettholdt med endrede kravsett.