Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/038

Vigdis Antonie Olaussen

Patentrett. Patentloven § 16. Kjennelse.
Patentsøknad var avslått av Patentstyret. Avgjørelsen var rettidig påklaget til Klagenemnda, men klageavgiften var ikke registrert innbetalt innen fakturafristens forfallsdato. Klagen måtte etter dette avvises fra behandling.

Dokumenter