Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00066

Vendolocus AB - IDT AS

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Anordning og fremgangsmåte for å måle spennkurven til en spesifikk ski for en spesifikk påført vekt. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagenemnda fant at filmen vist til i det nærmeste motholdet ikke kunne regnes som allment tilgjengelig på Internett før prioritetsdatoen. Det nærmeste motholdet måtte likevel regnes som allment tilgjengelig ved at det hadde åpenlyst blitt tatt i bruk før prioritetsdatoen. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen ikke oppfylte kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde jf. patentloven § 2. Klagen førte på dette grunnlag ikke frem, og patentet ble opphevet.