03.04.2018

Tomra Systems AS - Repant ASA

PAT 17/00198

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2 jf. § 25. Oppfinnelse vedrørende en returautomat for mottak av returnerbare objekter. Klagenemnda fant at kravene som lå til grunn for innsigelsesbehandlingen i Patentstyret lå innenfor endringsadgangen og la disse til grunn i klagebehandlingen. Oppfinnelsen kan ikke utledes fra teknikkens stilling på søknadsdagen og innehar nyhet. Klagenemnda fant videre at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og har ikke vært nærliggende for en fagkyndig, jf. patentloven § 2. Forskjellen fra nærmeste kjente teknikk er at prosessoren i returautomaten kan oversende instruksjon om registrering av et objekt som et akseptabelt objekt i databasen, hvilket gir en forenklet tilgang til innregistrering.

Klagen forkastes og patentet opprettholdes med de samme kravene som Patentstyret har funnet godtakbare.