10.03.2022

Technip France S.A.

PAT 21/00106

Patent. Avslag. Patentloven § 2. Oppfinnelsen vedrører en navlestreng som innbefatter ledere for overføring av elektrisk kraft til store havdyp. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Patentsøknaden ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven § 2. Klagen tatt til følge.