Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00016

Soiltech AS - Offshore Technical Services AS

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om en teknisk løsning angående rensing av boreavfall innenfor petroleumsutvinning tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til at løsningen ikke tilfredsstilte kravet til nyhet i forhold til nærmeste kjente teknikk. Klagenemnda kom dermed til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse og patentet ble opphevet.