19.08.2014

Sepracor Inc

PAT 13/010

Patentrett. Patentloven § 2.
Anvendelse av et farmasøytisk akseptabelt salt. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor klagers patentsøknad ble avslått. Klagenemnda kom til at patentlovens krav til oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.