Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00001

Selvaag Gruppen AS

Patent. Avslag. Patentloven § 13. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse. Klagenemnda forkastet klagen da endringene som var gjort ble ansett å være i strid med patentloven § 13.