10.05.2016

Selantic AS

PAT 15/004

Patl. § 24. Begrunnelse av innsigelse.