Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00115

Schlumberger Technology B.V.- C6 Technologies AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 13, 8 og 2. Den tekniske løsningen vedrører et intervensjonsverktøy til bruk inne i en brønnboring og en fremgangsmåte for gjennomføring av en intervensjonsoperasjon. Klagenemnda finner at oppfinnelsen, verken i henhold til det prinsipale kravsettet eller de subsidiære kravsettene, ikke oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen forkastes.