Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00039

Scantrawl AS - Kongsberg Maritime AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 2, 8, 13 og 19. Oppfinnelsen gjelder en sensoranordning for en trål, omfattende en akustisk sender og mottager, hvor sensoren rettes mot havbunnen i fremoverpekende vinkel, slik at trålens avstand til havbunnen kan overvåkes. Hensikten med anordningen og fremgangsmåten er å gjøre fiskeren i stand til å oppdage hindringer så tidlig som mulig for å kunne ta riktige avgjørelser i tide.

Klagenemnda fant at de nye alternative kravsettene kunne tillates etter patentloven §§ 13 og 19. Beskrivelsen ble også funnet så tydelig at en fagkyndig ville være i stand til å utøve oppfinnelsen på bakgrunn av denne, jf. § 8. Klagenemnda fant at oppfinnelsen tilfredsstilte kravet til nyhet men ikke til oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret. Klagen ble ikke tatt til følge og patentet ble opphevet.