29.03.2021

Safera Oy - Innohome OY

PAT 20/00068

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 13, 19, 8 og 2. Oppfinnelsen vedrører et apparat som kontrollerer og sporer drift av husholdnings- og underholdningsutstyr. Patentsøknaden ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven §§ 13, 19, 8 og 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen forkastes.