Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 18/00011

Rolls-Royce Marine AS - ABB AB

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om et redundant thruster-system for dynamisk posisjonering av et fartøy tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Nyhetskravet var ikke bestridt. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og fant at kravet til oppfinnelseshøyde var oppfylt og patentet ble opprettholdt med endrede krav.