06.02.2017

Rolls-Royce Marine AS

PAT 16/00054

Patentloven § 19 (jf. § 13). Patentloven § 2.
Patentstyret avslo etter innsigelse patent på en oppfinnelse som vedrører en elektrisk permanentmagnetmontor. For KFIR ble det fremmet nytt prinsipalt og subsidiært kravsett, hvoretter KFIR etter en konkret fant at disse lå innenfor endringsadgangen, jf. patentloven § 19 jf. § 13. Oppfinnelsen hadde nyhet, og KFIR fant at oppfinnelsen skilte seg tilstrekkelig fra den nærmeste kjente teknikk, jf. patentloven § 2. Patentstyrets avgjørelse oppheves og patent blir å meddele slik oppfinnelsen kommer til uttrykk i det primære kravsettet.