10.12.2013

Rockwool AS - Isover Saint-Gobain société anonyme

PAT 13/005

Patentrett. Patentloven § 2.
Mineralull med evnen til å kunne oppløses i et fysiologisk medium. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor innklagedes patent ble opprettholdt etter innsigelse. Klagenemnda kom til at det ikke var ført tilstrekkelige bevis for krav 1, og at kravet til oppfinnelseshøyde dermed ikke var oppfylt. Patentstyrets avgjørelse ble omgjort, og saken ble sendt tilbake til Patentstyret, hvor patentet ble å oppheve.