13.06.2017

Robotic Drilling Systems - West Group

PAT 16/00068

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2 første ledd. Anordning og fremgangsmåte for montering eller demontering av gjengerør. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, men delvis med en annen begrunnelse. Anordningen ble avslått på grunn av manglende nyhet. Fremgangsmåten oppfylte kravet til nyhet, men manglet oppfinnelseshøyde. Klagen førte dermed ikke frem og Patentstyrets avgjørelse om å oppheve patentet ble opprettholdt.