Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00100

Ro Solutions AS - 3M Innovative Properties Company m/fl.

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å produsere injeksjonsvann på en måte som er både økonomisk lønnsom og som ikke har stort fotavtrykk. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og patentet ble ikke ansett å tilfredsstille kravene i patentloven § 2.