17.06.2024

Q-Free ASA - Affin AS

PAT 24/00003

Patent. Administrativ overprøving. Klagen tas til følge. Patentloven § 52 b, jf. § 2 første ledd. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde. Patentets løsning var nærliggende for en fagperson. Klager fikk tilkjent deler av sine sakskostnader dekket av motparten.