Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00071

Pharmaq AS - Intervet International BV

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om et patent vedrørende en multivalent vaksine inneholdende salmonid alfavirus tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til to av de selvstendige kravene, med tilhørende uselvstendige krav, var direkte foregrepet av en powerpoint-presentasjon som måtte anses å være allment tilgjengelig. De to øvrige selvstendige kravene, med tilhørende uselvstendige krav, ville kun medføre fagmessige tilpasninger av kjent teknikk og manglet dermed oppfinnelseshøyde. Et subsidiært kravsett ble vurdert av Klagenemnda, men ble heller ikke funnet å tilfredsstille kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse. Patentet ble dermed opphevet.