31.01.2019

Optimar AS - First Process AS

PAT 17/00093

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om en fremgangsmåte og en anordning for å bevege palleterbare pakker som ligger på hyller i et hyllestativ til en pall, tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Spørsmålet var om en tidligere løsning (Odim-maskinen) var gjort allment tilgjengelig og derved foregrep oppfinnelsen. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og fant at kravet til oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt og patentet ble opphevet.