24.09.2013

NVB International AS

PAT 13/031

Patentrett. Patentloven § 72. Kjennelse.
Patent hadde bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Patentstyrets avgjørelse var rettidig påklaget, men klageavgiften var ikke registrert innbetalt innen fakturafristens forfallsdato. Klagen måtte etter dette avvises fra behandling.