Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00051

NSK Ship Design AS - Bemlotek AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 8 og 2. Oppfinnelsen vedrører et flytende anlegg for oppdrett av en akvatisk organisme. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og patentet ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven §§ 8 og 2. Klagen forkastes.