20.03.2018

Novartis AG

PAT 18/00019

Patent. Patentloven § 62 a. Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC). Spørsmål om kravene for meddelelse av sertifikat etter SPC-forordningen artikkel 3 var oppfylt for kombinasjonen av sakubitril og valsartan inkludert farmasøytisk akseptable salter derav. Klagenemnda fant at alle vilkår var oppfylt slik at SPC skulle meddeles for produktet. Klagenemnda kom dermed til et annet resultat enn Patentstyret og klagen ble tatt til følge.