20.05.2014

Novartis AG

PAT 13/008

Patentrett. Patentloven § 13. Avslagssak.
Klage på avslag fra Patentstyret. Klagenemnda kom til at patentlovens krav til nyhet og oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt. Søknadens krav 1 ble ansett å være nærliggende for en fagmann på området. Klagen ble ikke tatt til følge, og søknaden avslått.