Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00139

Nordic Waterproofing AS - Karstein Vågenes

Patent. Administrativ overprøving. Patentloven § 52d, jf. § 2. Takbelegg. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Oppfinnelsen ble ansett å ha nyhet, men ikke oppfinnelseshøyde. I lys av nærmeste kjente teknikk, ble løsningen ansett å være nærliggende for fagpersonen. Sakskostnader ble ikke tilkjent, jf. patentstyreloven § 9 andre ledd.